Vzhledem k prodlužující se době dodání zásilek přepravců, může být dodací doba i týden, děkujeme Přijaté reklamace se z důvodů Vánočních svátků a dovolených v servisech mohou adekvátně prodloužit. Zvažte prosím odeslání případně reklamace až po Novém roce. Děkujeme za pochopení

SchleTek Carbon Cleaner 150ml spray

Kód: STR-S-CC150A/9355
Neohodnoceno
Značka: SchleTek
378 Kč 312 Kč bez DPH
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

 
Časově úsporné odstranění odolného znečištění. Speciální receptura pro těžce používané střelné zbraně.
Časté a důkladné čištění zbraně není jen předpokladem k dosažení maximální spolehlivosti zbraně, ale také rozhodujícím faktorem pro vaši vlastní bezpečnost při každodenním používání.
Zejména na silně používaných střelných zbraních může být znečištění od nitro a černého střelného prachu extrémně zatvrzené, nebo vypálené. Díky speciálnímu složení je SchleTek Carbon-Cleaner ideální pro rozpouštění a odstraňování i tak odolného znečištění.
Carbon-Cleaner, původně vyvinutý pro armádu, je velmi účinné rozpouštědlo pro nitro a černý střelný prach pro náročné použití. Vysoce účinné látky pronikají do hloubky a rozpouští i silné znečištění. Carbon-Cleaner je proto ideální k čištění otvorů černoprachých děl, vypálených kroužků na válcích revolverů, k čištění těl závěrů atd. Obecně by to byly velmi časově náročné práce, ale Carbon-Cleaner vám práci ušetří, takže se můžete plně soustředit na střelbu.
 
Obsah: 150 ml

Vyrobeno v Německu.
 
 
 
 NEBEZPEČÍ
 
Obsahuje: tuluene, isopropanol
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádoba: Při zahřátí může vybuchnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361d Podezření na poškozování plodů nenarozených dětí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H373 Může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici. P101 Pokud potřebujete lékařskou pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte štítek. P210 Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. - Nekouřit. P251 Nádoba pod tlakem: Nepropichujte ani nespalujte ani po použití. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P405 Uchovávejte uzamčený. P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. P501 Obsah / obal zlikvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.
Nádoba je pod tlakem: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Nepropichujte ani nespalujte ani po použití. Nestříkejte na otevřený oheň ani na žhavé materiály. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla - Zákaz kouření. Bez dostatečného větrání může vytvářet výbušné směsi.
 
 
 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čištění, černění
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 1.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: