Z důvodu konání mysliveckého veletrhu v Lysé nad Labem bude v termínu 20.-27.5. 2024 omezený provoz e-shopu. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Osvědčení na nákup chemikálií

Nejste si jistí, zda máte dostatečné oprávnění na nákup či aplikaci?

Pomůžeme Vám se v tom trošku zorientovat.

Jakmile uvidíte tento popisek, zbystřete

Podle zákona o rostlinolékařské péči č.326/2004 Sb. ve znění pozmněňovacích předpisů je přípravek určen pouze pro profesionální uživatele. K objednávce je nutné předložit (zaslat) číslo Osvědčení o odborné způsobilosti osoby 2. nebo 3. stupně !!!

Veškerý prodej se řídí  zákonem o rostlinolékařské péči č. 326/2004 Sb a dalších pozměňovacích předpisů. Celý zákon naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-326

§ 2 Základní pojmy, nám jasně vysvětluje nutnost potřeby určitých stupňů osvědčení:

.

.

h)osvědčením třetího stupně doklad osvědčující, že fyzická osoba může v rámci svých profesních činností poskytovat poradenství v oblasti ochrany rostlin před škodlivými organismy a s ní souvisejícími poruchami rostlin a v oblasti bezpečného používání přípravků, uvádět na trh přípravky pro profesionální použití a pořádat kurzy a školení k získání a prodloužení osvědčení podle § 86,

i)osvědčením druhého stupně doklad osvědčující, že fyzická osoba může v rámci svých profesních činností při používání přípravků řídit nakládání s přípravky a provádět dohled nad nakládáním s přípravky, pokud nejsou tyto činnosti vyhrazeny pro držitele osvědčení třetího stupně,

j) osvědčením prvního stupně doklad osvědčující, že fyzická osoba může nakládat s přípravky pod vedením držitele osvědčení druhého nebo třetího stupně pro nakládání s přípravky

 

Ve zkratce:

I. stupeň je pouze když provádí aplikaci

II. stupeň je třeba k nákupu

III. stupeň je třeba k nákupu a následnému prodeji

 

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.