Metodická příručka pro žadatele o finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Platná od 1. září 2020
Metodická příručka vychází z pravidel pro poskytování finančních příspěvků na vybrané mys-livecké činnosti stanovených nařízením vlády č.30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 30/2014 Sb.“). Metodickou příručku v žádném případě nelze chápat jako závazný zdroj úplného a platného znění nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

 Příručka zde:

Prirucka___Myslivost_20200901(2)